Projekt

Koncepcja

Realizacja

 1. Strefa Klienta

Roboty elektroenergetyczne na sieci SN i nN

 • budowa, remonty i modernizacja linii napowietrznych SN i nN,
 • budowa, remonty i modernizacja linii kablowych SN i nN,
 • budowa ,remonty i modernizacja stacji napowietrznych SN i nN,
 • budowa ,remonty i modernizacje stacji kontenerowych SN i nN,
 • przyłączenia nowych odbiorców,
 • projektowanie budowy, remontów i modernizacji linii SN i nN,
 • usuwanie skutków awarii w sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznych i kablowych SN i nN oraz stacji napowietrznych i kontenerowych,
 • nadzór inwestorski nad projektowaniem i wykonawstwem prac z branży elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • nadzór inspektorski nad projektowaniem i wykonawstwem prac z branży elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • zastępstwo inwestycyjne przy projektowaniu i wykonawstwie prac z branży elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • generalne wykonawstwo w projektowaniu i realizacji prac z branży elektroenergetycznej.

Roboty elektroenergetyczne na sieci SN i nN

Roboty elektroenergetyczne w rodzielniach i liniach 110 kV

 • projektowanie, budowy, modernizacje i remonty GPZ-tów w tym rozdzieleni 110kV wraz z systemami aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i telemechaniki,
 • projektowanie, budowy, modernizacje i remonty stacji i rozdzieleni SN wraz z systemami aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i telemechaniki,
 • dostawy, montaż i uruchamianie urządzeń łączeniowych (wyłączniki, rozłączniki, odłączniki) SN i WN wraz z systemami telemechaniki,
 • projektowanie, montaż i uruchamianie zabezpieczeń cyfrowych linii 110kV, 15kV oraz urządzeń WN i SN transformatorów, stacji i rozdzielni,
 • projektowanie, montaż i uruchamianie układów telemechaniki i zdalnego sterowania drogą radiową dla urządzeń łączeniowych WN i SN w stacjach i rozdzielniach,
 • projektowanie, montaż i uruchamianie układów pomiarowych nN, SN i 110kV dla odbiorów indywidualnych i przemysłowych,
 • projektowanie i uruchamianie układów do wizualizacji stanów urządzeń w systemie sterowania i nadzoru komputerowego nad pracą urządzeń WN oraz SN stacji i rozdzielni,
 • projektowanie, budowa, modernizacje, remonty linii kablowych 110kV,
 • projektowanie, budowa, remonty, modernizacje linii napowietrznych 110KV,
 • usuwanie skutków awarii linii napowietrznych, linii kablowych 110 kV,
 • nadzór inwestorski nad projektowaniem i wykonawstwem prac z branży elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • nadzór inspektorski nad projektowaniem i wykonawstwem prac z branży elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • zastępstwo inwestycyjne przy projektowaniu i wykonawstwie prac z branży elektroenergetycznej w tym GPZ-tów, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • generalne wykonawstwo w projektowaniu i realizacji prac z branży elektroenergetycznej w tym GPZ-ty oraz rozdzielnie 110kV.

Roboty ogólnobudowlane, drogowe oraz sanitarne zewnętrzne

 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz ich weryfikacja dla robót ogólnobudowlanych, drogowych oraz sanitarnych zewnętrznych,
 • nadzór inwestorski na pracami ogólnobudowlanymi ,drogowymi oraz sanitarnymi zewnętrznymi,
 • zastępstwo inwestycyjne przy robotach ogólnobudowlanych, drogowych oraz sanitarnych zewnętrznych.

Kontakt

ZEP-Centrum Wykonawstwa
Specjalistycznego Sp. z o.o.
ul. Otolińska 27 c
09-400 Płock
tel. (24) 365 15 00
fax: (24) 365 15 01

e-mail: cws@energa.pl
www.zepcws.pl
NIP 774-10-17-546
REGON 610246648
KRS: 0000080567
 

oszczedzaj

© 2016 ZEP-CWS.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.